A healthy community (एक स्वस्थ समुदाय)

यस भिडियोले चितवन जिल्लाको एक समुदाय बाग बजारमा आएको परिवर्तनलाई देखाएको छ। पछिल्लो चार वर्षमा, हरेक घरले शौचालयको निर्माण गरी प्रयोग गरेको छ। यसको साथै समुदायले अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तनहरु जस्तै सुरक्षित खानेपानी, सरसफाइको अभ्यास, उचित फोहोर व्यवस्थापन, र राम्रो भान्सा व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ। फलस्वरूप, यो समुदायको नेपाल पहिलो स्वस्थ समुदाय रूपमा घोषणा गरिएको छ।

  Post a comment   

Comments

Related Documents

  • Flood proof housing in Disaster
    After years of living on a river embankment, Mansur Ali and his family now have a new flood-proof...
  • Creating healthy school (स्वस्थ स्कूलको सिर्जना)
    यस भिडियोले SWASHTHA परियोजना को कार्यान्वयन पछि सार्वजनिक विद्यालयमा आएको परिवर्तनलाई देखाएको छ।

Submit a Question