Early warning system in Nepal (नेपालमा पूर्वसुचना प्रणाली)

यस भिडियोमा कर्णाली नदी, बर्दियामा रहेको पूर्व सुचना प्रणालीलाई देखाईएको छ।

  Post a comment   

Comments

Related Documents

Submit a Question