Comments (0)

कक्सफुट खेती प्रविधि

कक्सफुट समशितोष्ण तथा शितोष्ण जलवायुमा हुने पोषिलो बहुवर्षीय घााँस हो । यसको खेती नेपालमा १५०० मीटर उँचाइ देखी ४००० मीटर उँचाइसम्म पनि गर्न सकिन्छ । त्यसैले यो घाँस उच्च लेकाली भेगको लागि अत्यन्त उपयोगी सावित भएको छ । यो घाँस मुलायम, पोषिलो हुने हुनाले पशुले रुचाएर खाने तथा बाह्रै महिना नयाँपातहरू टुसाई रहने भएकोले चरन खर्कहरूका लागि निकै उपयुक्त हुन्छ ।यस ज्ञान सामग्रिमा कक्सफुट खेती प्रविधि बारेमा जानकारीहरु समावेश गरिएको छ।
Author:
Language: Nepali
Pubished By: Practical Action, Nepal
Pubished date: 2018

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Comments

Do you have any question?