Additional Documents

??????? ???? ?? (Oal) ???? ???????done.pdf.jpg

(JPG: 8.3 KB) Download
  Post a comment   

Comments

Related resources

  डुबान सहन सक्ने धान खेति प्रविधि

  डुबान सहन सक्ने धान खेति प्रविधि

  यस सामाग्रीमा डुबान सहन सक्ने धान खेति सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी समावेश गरिएको छ।

  हे बनाउनका निम्ति लुसर्नन अल्फाल्फा घाँस खेती प्रविधि

  हे बनाउनका निम्ति लुसर्नन अल्फाल्फा घाँस खेती प्रविधि

  अल्फा अल्फा वा लसुर्न ( Medicago sativa L) एउटा महत्वपुर्ण घाँस बाली हो । यसलाई घााँसको रानी पनि भनिन्छ। यसको जरा गहिरो जाने हुनाले सुख्खा तथा...

  राइ घाँस खेती प्रविधि

  राइ घाँस खेती प्रविधि

  राइ घाँस (Lolium perenne L.) शीतोष्ण जलवायुमा हुने महत्वपूर्ण तथा चरनका लागि अत्यन्त उपयूक्त घााँसेबाली हो । यसलाई ठुटै हुनेगरी चराएमा पनि पलाएर आउँछ...

  मेन्डोला खेती प्रविधि

  मेन्डोला खेती प्रविधि

  मेन्डोला बुट्यान किसिमको घाँसेबाली हो । यसको बोट करिब ५ मिटरसम्म अग्लो हुन्छ । यसको प्रयोग कृषिवन प्रणाली अन्तरगत घाँस, दाउरा तथा कफी, चियाको बगानमा...

  पशु आहारका लागि कककुयु खेती प्रविधि

  पशु आहारका लागि कककुयु खेती प्रविधि

  किकुयु बहुवर्षीय चरनको लागि उपयूक्त हुने घाँस हो। यस जातिको घाँसको नेपालमा सन्१९६० तिर जिरीमा परीक्षण गरिएको थियो । हाल यो घाँस जिरी क्षेत्रमा...

  ब्लु पेनिक खेती प्रविधि

  ब्लु पेनिक खेती प्रविधि

  ब्लु पेनिकलाई जाएन्ट पेनिक पनि भनिन्छ । यो झट्ट हेर्दा नेपियर जस्तै देखिन्छ तथा नेपियर खेती गर्न सकिने स्थानमा यसको खेती सजिलैसँग गर्न सकिन्छ । यस...

  कक्सफुट खेती प्रविधि

  कक्सफुट खेती प्रविधि

  कक्सफुट समशितोष्ण तथा शितोष्ण जलवायुमा हुने पोषिलो बहुवर्षीय घााँस हो । यसको खेती नेपालमा १५०० मीटर उँचाइ देखी ४००० मीटर उँचाइसम्म पनि गर्न सकिन्छ ।...

  अम्रिसो खेती प्रविधि

  अम्रिसो खेती प्रविधि

  अम्रिसो स्थानीय रूपमा उपलब्ध हुने बहुवर्षीय, बहुउपयोगी घाँस हो । यो घाँस एकपटक लगाएपछि १० देखि १५ वर्षषसम्म पछन हरियो घााँसको उत्पादन लिन सकिन्छ।...

  डेस्मोडियम हेज खेती प्रविधि

  डेस्मोडियम हेज खेती प्रविधि

  डेस्मोडडयम हेज एक कोषे घाँस बाली हो । यसलाई रोशनी नामले पनि चिननन्छ । यो घाँस स्वादीलो हुनाको साथै पोषिलो पनि हुन्छ र एक पटक लगाए पछि २—३ वर्षसम्म...

Do you have any question?