Comments (0)

कन्दमूल खेती/ओल खेती प्रविधि

ओल एक कन्दमूल हो । नेपालमा यसका बिभिन्न जंगली जातहरु पाइन्छ । ओलका केही स्थानीय जातहरु खान अयोग्य हुन्छन भने केही खेती गरेर खाने चलन पनि छ । तराईमा यसको बिशेष महत्व छ । नेपाली िाषमा यसलाइ बाँको वा काँच भनेको पनि पाइन्छ भने तराई क्षेत्रमा ओल भनेर चिनिन्छ । स्थानीय जातहरु स्वादिलो भए पनि कोक्याउने हुन्छन । तर बिकासी जातहरु तरुल जस्तै नउसिनी पकाएर खान सकिने खालका स्वादिष्ट हुन्छन् । यो नकोक्याउने जात पहिलो पटक कृषि बिकास कार्यलयको सहयोगमा अरबिन्द मेहेताले सुनसरीमा भित्र्याएको मानिन्छ ।यस ज्ञान सामग्रिमा कन्दमूल खेती/ओल खेती प्रविधि बारेमा जानकारी समावेश गरिएको छ।
Author:
Language: Nepali
Pubished By: Practical Action, Nepal
Pubished date: 2018

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Comments

Do you have any question?