जल तथा मौसम विज्ञान || वृत्तचित्र

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले तयार पारेको यस भिडियो डकुमेण्टरीमा बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना सेवा सहित विभागले प्रदान गर्ने मुख्य सेवाहरु समेटिएको छ।
Author:
Language: Nepali
Pubished By: Chanda Production
Pubished date: February 2018

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Comments

Do you have any question?