Comments (0)

जिल्ला विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०७३

विपद्का कारणले प्रत्येक वर्षमा हुने व्यापक धनजनको क्षति र विस्थापित लगायत प्रभावितहरुको लागि एउटा सहभागितामूलक योजना निर्माण गरी कार्य गरेमा मात्र प्रभावितहरुले न्याय तथा राहत पाउन सक्ने अवस्था भएको हुँदा विपद्बाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न जिल्ला विपद्पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजनाको निर्माण गरि विपद्प्रतिकार्यलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयासको थालनी गरिएको हो । फलस्वरुप, सम्भावित विपद् व्यवस्थापन तथा पूर्वतयारीका लागी योजनाबद्ध ढंगले अघि बढ्न अपरिहार्य भएको हुँदा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति धादिङद्वारा विभिन्न स्थानीय तथा अन्र्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसस्थाहरुको सहयोगमा यो जिल्ला विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना निर्माण गरिएको छ ।
Author:
Language: Nepali
Pubished By: जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति, धादिङ, नेपाल
Pubished date: 2016

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Comments

Do you have any question?