Comments (0)

जिल्ला विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७५, बाँके

बाँके जिल्लामा सन् २००६, २००७, २०१४, २०१६ र २०१७ मा भएको बाढीको प्रभाव तथा सन् २००८ देखि २०१७ सम्म जिल्लामा गरिएका विपद् जोखिम न्यूनिकरणका क्रियाकलापहरूलाई मध्यनजर गरी सन् २०१८ का लागि योजना तर्जुमा गरिएको छ । विगतमा सन् २००७ र २०१७ मा हालसम्मकै सबै भन्दा बढी जनसंख्या प्रभावित भएको तथा त्यस पूर्व र तत्पश्चातका समेत विपद्हरूको प्रभावलाई समेत ध्यानमा राखी जिल्लाका ८ वटा स्थानिय तहहरुसँग समन्वय गरि यस वर्ष २०७५ (सन् २०१८) लाई निम्न वमोजिम विपद् असरको पूर्वानुमान गरी राहत प्रतिकार्य योजना तयार गरिएको छ ।
Author:
Language: Nepali
Pubished By: जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति बाँके, नेपालगँज
Pubished date: April 2018

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Comments

Do you have any question?