Comments (0)

डेस्मोडियम हेज खेती प्रविधि

डेस्मोडडयम हेज एक कोषे घाँस बाली हो । यसलाई रोशनी नामले पनि चिननन्छ । यो घाँस स्वादीलो हुनाको साथै पोषिलो पनि हुन्छ र एक पटक लगाए पछि २—३ वर्षसम्म उत्पादन लीन सकिन्छ । यो घाँस खेतबारीको डाँडा कान्ला, भिरालो तथा सिमान्तकृत जमिनहरुमा भूसंरक्षणको लागी र बारमा लगाउनको लागि उपयूक्त हुन्छ । यो घाँस बाख्रापालन तथा अन्य उग्राउने पशुहरुका लागि पनि उपयोगी हुन्छ । यसको हरियो पातहरु हरियोमलको रुपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । सिचाइको ब्यबस्था भएको स्थानमा सुख्खा मौषममा पनि यसको राम्रो उत्पादन लिन सकिन्छ ।
Author:
Language: Nepali
Pubished By: Practical Action, Nepal
Pubished date: 2018

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Comments

Do you have any question?