Comments (0)

पशुधन सुरक्षाका लागि पशुपंक्षी बिमा

नेपालमा कृषि क्षेत्रको आधुनिकिकरणसँगसँगै लगानी पनि बढ्दै गइरहेको पाइन्छ । तर सो लगानीको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा किसानहरुले विगतका दिनहरुमा विभिन्न प्राकृतिक तथा अप्राकृतिक विपद्का कारणबाट ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्थ्यो । यीनै कुरालाई मध्यनजर गर्दै नेपालको समग्र कृषि क्षेत्रमा विपद जोखिम न्युनिकरण गर्नका हेतुले नेपाल सरकारले कृषि तथा पशुधन सुरक्षाका लागि कृषि र पशुपंक्षीको बीमा कार्यक्रम सुरु गरेको छ । यो कार्यक्रम अन्तर्गत बीमा ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बिमा समितिले नेपाल सरकारका कृषि विकास मन्त्रालय र पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको सहयोग र समन्वयमा बाली तथा पशुपंक्षी बिमा निर्देशिका २०६९ जारी गरेको छ । यस ज्ञान सामग्रिमा पशुधन सुरक्षाका लागि पशुपंक्षीको बिमा बारेमा समावेश गरिएको छ।
Author:
Language: Nepali
Pubished By: Practical Action, Nepal
Pubished date: 2018

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Comments

Do you have any question?