Comments (0)

पूर्व–सूचना जीवन रक्षा

यस प्राविधिक ज्ञानले पूर्व–सूचना प्रणालीका सम्बन्धमा प्राक्टिकल एक्शनका अध्ययन र सिकाइको संक्षिप्त विवरण समेनुका साथै यस्ता प्रणालीलाई कसरी अन्यत्र विस्तार र विकास गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा समावेश गरिएको छ।
Author:
Language: Nepali
Pubished By: Practical Action, Nepal
Pubished date: 2008

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Comments

Do you have any question?