Comments (0)

प्रतिकूल समयमा पशु आहारका लागि गाजो/ हे बनाउने प्रविधि

नेपालको हिमाली जिल्लाहरुमा हिँउदको समयमा हिँउ परेका बेलामा तथा तराईका जिल्लाहरुमा बर्षातको समयमा बाढी आएको बेला पशुहरु चरनमा जान सक्दैनन् । तसर्थ उक्त समयमा पशुहरुलाई आहाराका लागि अभाव हुने मौसम अगावै सुक्न लागेको घाँस चरन क्षेत्रबाट काटेर भण्डारण गरी राखेर खुवाउने गरिन्छ । यसरी अभावको समयमा गाईवस्तुलाई खुवाउनको लागि हरियो घाँसलाई उपयूक्त समयमा काटेर पोषक तत्व कम नष्ट नहुनेगरी तथा हरितकण सुरक्षित रहने गरी सुकाएर तयार परिएको घाँसलाई हे अथवा गाजो भनिन्छ । यस ज्ञान सामग्रिमा पशु आहारका लागि गाजो/ हे प्रविधि बारेमा जानकारी समावेश गरिएको छ।
Author:
Language: Nepali
Pubished By: Practical Action, Nepal
Pubished date: 2018

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Comments

Do you have any question?