Comments (0)

मनसुन आपत्‌कालीन कार्ययोजना, २०७६

याे कार्ययाेजनाले वर्षायाममा आउन सक्ने सम्भावित बाढी, पहिरो, डुबान, हावाहुरी, चत्याङ्ग जस्ता प्रकोफरुको कारणले आइपर्ने बिपद्द्को व्यवस्थापनका लागि सबै सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरुले गर्नु पर्ने पूर्वतयारी र प्रतिकर्यका गतिविधिहरुलाई समेटेको छ। २०७६ मा बिपद्द जोखिम न्यूनीकरण, खोज तथा उद्धार र राहत लगायतका कार्यहरु यसै कार्य योजना अनुसार हुनेछन्
Author: गृह मन्त्रालय
Language: Nepali
Pubished By: नेपाल सरकार
Pubished date: June 2019

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Comments

Do you have any question?