Comments (0)

राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द

नेपाल बाढी, पहिरो, आगलागी, महामारी, खडेरी, चट्याङ जस्ता नियमित प्रकृतिका प्राकृतिक तथा मानव निर्मित प्रकोप तथा भूकम्प जस्ता कहिले काहीँ जाने र ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति हुने प्रकोपका हिसावले उच्च जोखिममा रहेको छ । दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन, २०३९ बमोजिम खोज उद्धार र राहत लगायत विपद् प्रतिकार्यका कार्यहरु हुदै आएकोछ । हाल यस बमोजिम गृह मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेकोकेन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिले विपद्प्रतिकार्य लगायत विपद्व्यवस्थापनको समग्र नेतृत्वदायी भूमिका निभाउँदैआएको छ । सम्भावित विपद् र यसको जोखिमको अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै सम्बन्धित निकायहरू र साझेदार संस्थाहरूले प्रभावकारी विपद्प्रतिकार्य तथा उद्धारका लागि केन्द्रमा राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र, क्षेत्रमा क्षेत्रीय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र, जिल्लामा जिल्ला आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रसँग समन्वय गरी कार्य गरी आएका छन् । यी केन्द्रहरुले सम्बन्धित दैवी प्रकोप उद्धार समितिको नेतृत्वमा रहेर काम गर्दछन् । विपद् प्रतिकार्य पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य प्रकृयालाई प्रभावकारी, व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउन सञ्चालित राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि तयार गर्न आवश्यक भएको हुँदा योराष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र कार्यसञ्चालन विधि, २०७२ कार्यान्वयनमा ल्याईएको छ । यो कार्यसञ्चालन विधि गतिशील दस्तावेज हो जसमा आगामी दिनमा विपद्को घटनाबाट सिकिने पाठका आधारमा आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्दै लगिनेछ ।
Author:
Language: Nepali
Pubished By: नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौ
Pubished date: 2015

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Comments

Do you have any question?