Comments (0)

विपदमा लैङ्गिक समानता र यौनजन्य तथा लैङ्गिक हिंसाबाट संरक्षणसम्बन्धी प्रभावकारी कानुन र नीति

यो प्रतिवेदन नेपालको सामान्य समय तथा विपद्को अवस्थामा लैङ्गिक समानता र यौनजन्य तथा लैङ्गिक हिंसा संरक्षण सम्बन्धित विद्यमान कानुन तथा नीतिहरूको विश्लेषण हो । यो संक्षिप्त अध्ययनले विपद जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीमा हुने सबै प्रकारका सामाजिक समावेशिता जुन विशेषगरी नेपालको सन्दर्भमा जटिल मुद्दाका रुपमा रहेका छन् त्यसलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको छैन । यसले, पुरुषहरू र बालकहरू समेत यौनजन्य तथा लैङ्गिक हिंसा र लैङ्गिक भेदभाव दुवैबाट प्रभावित हुन सक्दछन् भनेर पहिचान गर्दै विशेष गरि महिलाहरू तथा बालिकाहरूमा केन्द्रित रही विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेको छ किनकी अधिकांश यौनजन्य तथा लैङ्गिक हिंसा र लैङ्गिक विभेद दुवैबाट प्रभावित हुनेहरूमा महिलाहरू तथा बालिकाहरू रहेका छन् । यस सन्दर्भमा यस प्रतिवेदनमा यौनजन्य तथा लैङ्गिक हिंसा संरक्षणका विद्यमान कानुनहरू जस्तो कि घरेलु हिंसा, मानव बेचबिखन, बलात्कार, वैवाहिक बलात्कार, यौनजन्य दुव्र्यवहार, बोक्सी आरोप, दाइजो, बालविवाह तथा बहुविवाह विरुद्धका कानुनहरूको विश्लेषण गरेको छ । त्यसपछि यो प्रतिवेदनले विपद जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रशासन गर्ने कानुनहरूमा लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशिता तथायौनजन्य तथा लैङ्गिक हिंसा संरक्षण संयन्त्रहरूको बारेमा ्अध्ययन गर्दछ ।
Author:
Language: Nepali
Pubished By: International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies
Pubished date: March 2018

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Comments

Do you have any question?