Comments (0)

विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति २०७५

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ को व्यवस्था मुताबिक विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको मिति २०७५/०३/०४ को निर्णयानुसार विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति २०७५ प्रकाशन गरिएको हो । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा दिर्घकालिन नीतिगत व्यवस्था गर्ने उद्दश्यले तयार भएको यो पहिलो नीति हो । विपद् व्यवस्थापनका समग्र चक्रहरू : विपद् पुर्व गरिने जोखिम न्यूनीकरण, विपद् पश्चात् को उद्धार, राहत सहितको प्रभावकारी प्रतिकार्य र पुनर्लाभलाई व्यवस्थित र निर्देशित गर्न तथा पछिल्लो समय अन्तराष्ट्रिय स्तरमा लिईएको ठोस मार्गदर्शनहरु जस्तै सेन्दाई घोषणा पत्र सन् २०१५-२०३० र दिगो विकासको लक्ष्यहरुका आधारमा उत्थानशिल नेपालको निर्माण गर्न यो नीतिले मार्गनिर्देशन गर्ने छ ।
Author: गृह मन्त्रालय
Language: Nepali
Pubished By: गृह मन्त्रालय
Pubished date: October 2018

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Comments

Do you have any question?