Comments (0)

विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी शब्दावली

विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा प्रचलित समसामयिक अवधारणा र नवीन अभ्यासहरूमा प्रयुक्त हुने शब्दहरूलाई यसमा समावेश गरिएको छ । यस क्रममा सामान्य शब्दकोशमा नभेटिने र त्यति व्यापक प्रयोगमा नआइसकेका तर विपद् न्यूनीकरणका क्षेत्रमा अत्यन्त सान्दर्भिक हुन पुगेका नवीन अवधारणाहरूलाई “*” चिन्हले जनाउँदै विशेष उल्लेखका साथ समावेश गरिएको छ । यस शब्दावलीको नेपाली संस्करणको प्रमुख उद्देश्य विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी विश्वव्यापी रुपमा प्रयुक्त हुने शब्दावली तथा अवधारणालाई स्पष्ट व्याख्यान् एवं सहयोगी दृष्टान्त मार्फत् नेपाली पाठकहरूको पहुँच र सहज बुझाइको दायरामा पुर्याउनु रहेको छ । साथै, विपद् जोखिम न्यूनीकरणका सन्दर्भमा विश्वका विभिन्न मुलुकमा हुने अन्तरदेशीय र अन्तराष्ट्रियस्तरका वार्ता एवं ज्ञानको आदानप्रदानमा आम नेपाली समुदायहरू परिचित एवं सहभागी हुन सकून् भन्ने समेत यसको उद्धेश्य हो । विपद न्यूनीकरणका सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पक्षलाइ आधारभूत रूपमा सही ढंगले पहिचान र सम्बोधन गर्ने दिशामा यस प्रकाशनले उल्लेख्य सहयोग पुर्याउने र नेपालीहरूले कुशल विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सक्षमता एवं उत्थानशीलतालाई अनवरत रूपमा बढाउँदै लैजान सकून् भन्ने अपेक्षा समेत गरिएको छ ।
Author:
Language: Nepali
Pubished By: Ministry of Home Affairs
Pubished date: August 2015

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Comments

Do you have any question?