Comments (0)

विपद् जोखिम व्यवस्थापन स्थानीयकरण निर्देशिका

यस मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठनको सहकार्यमा “नेपालको चौध नगरपालिका र गाउँपालिकाको विपद्् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यकता र क्षमता लेखाजोखा” नामक शीर्षकअन्तर्गत नेपालका सातै प्रदेशका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र समेटेर चौध नगरपालिका र गाउँपालिकामा विस्तृत अध्ययन गरिएको थियो । समग्र नेपालको अवस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्ने आधार तय गरेको यो लेखाजोखाले सम्वद्ध स्थानीय सरकारहरूलाई स्थानीय विपद्् जोखिम व्यवस्थापनका लागि ऐन, नीति, योजना, कार्यविधि र प्रक्रियाहरू तथा यससम्बन्धी संरचनाहरूलाई संस्थागत गर्न समावेशी विपद्् जोखिम व्यवस्थापनलाई विकास योजनाहरूमा मूल प्रवाहीकरण गर्न र स्रोत बाँडफाँटका प्रक्रियाहरूका लागि आवश्यक सूचना दिई मद्दत पु¥यायो ।
Author:
Language: Nepali
Pubished By: नेपाल सरकार, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
Pubished date: December 2020

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Comments

Do you have any question?