Comments (0)

विपद् जोखिम व्यवस्थापन स्रोतसामग्री

विपद् जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी विषय समेटेर तयार गरिएको प्रस्तुत स्रोत सामग्रीले विपद्को समग्र अवस्था र मुलुकले अवलम्बन गरेका नीतिगत व्यवस्थासम्बन्धी जानकारी दिने प्रयास गर्दछ र यसले प्रकोप पूर्वतयारी सञ्जाल–नेपाल वा यसको तयारीका लागि सहयोग गर्ने निकाय इकोको आर्थिक सहयोगमा मिसन इस्ट र सेभ द चिल्ड्रेनको कन्सोर्टियमा सञ्चालित नेपालको भुकम्प प्रभावित क्षेत्रहरुमा पुनर्लाभ तथा पुनर्निर्माणाका लागि समुदायमा आधारित समावेसी विपद् पूर्वतयारी प्रबद्र्धन कार्यक्रमको नीतिगत अवधारणा प्रस्तुत गरेको मानिने छैन । प्रस्तुत सामग्री विपद् जोखिम व्यवस्थापनका क्षेत्रलाई सबल र सक्षम बनाउन सहयोगी हुने विश्वास गरिएको छ ।
Author:
Language: Nepali
Pubished By: DPNet Nepal
Pubished date: 2018

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Comments

Do you have any question?