Comments (0)

विपद जोखिम न्युनिकरण सम्बन्धी शब्दावली

नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयद्वारा प्रस्तुत यस प्रकाशनमा राष्ट्रसंघीय निकाय International Strategy for Disaster Reduction द्वारा तयार पारिएका विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी शब्दावली २००९ मा समाविष्ट शब्दहरूको नेपाली रूपान्त्तर संग्रहित छन् । विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा प्रचलित समसामयिक अवधारणा र नवीन अभ्यासहरूमा प्रयुक्त हुने शब्दहरूलाई यसमा समावेश गरिएको छ । यस क्रममा सामान्य शब्दकोशमा नभेटिने र त्यति व्यापक प्रयोगमा नआइसकेका तर विपद् न्यूनीकरणका क्षेत्रमा अत्यन्त सान्दर्भिक हुन पुगेका नवीन अवधारणाहरूलाई “८” चिन्हले जनाउँदै विशेष उल्लेखका साथ समावेश गरिएको छ । यस शब्दावलीको नेपाली संस्करणको प्रमुख उद्देश्य विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी विश्वव्यापी रुपमा प्रयुक्त हुने शब्दावली तथा अवधारणालाई स्पष्ट व्याख्यान् एवं सहयोगी दृष्टान्त मार्फत् नेपाली पाठकहरूको पहुँच र सहज बुझाइको दायरामा पु¥याउनु रहेको छ । साथै, विपद् जोखिम न्यूनीकरणका सन्दर्भमा विश्वका विभिन्न मुलुकमा हुने अन्तरदेशीय र अन्तराष्ट्रियस्तरका वार्ता एवं ज्ञानको आदानप्रदानमा आम नेपाली समुदायहरू परिचित एवं सहभागी हुन सकून् भन्ने समेत यसको उद्धेश्य हा ।
Author:
Language: Nepali
Pubished By: Ministry of Home Affairs
Pubished date: 2015

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Comments

Do you have any question?