Comments (0)

शहरी बिपद जोखीम न्युनिकरण तथा ब्यवस्थापन सहजीकरण बिधी र औजार

यो पुस्तिकाको तयारीले सम्भावित विपद्का प्रभाव कम गर्न स्थानीय तह खासगरी नगरपालिका र वडाहरुलाई सिलसिलावद्द र व्यवस्थापित रुपमा काम गर्न सघाउ पुर्याउने उद्देश्य राखेको छ। यो पुस्तिका प्रकाशनको उद्देश्य नगरपालिकाका जननिर्वाचित प्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरु आफैँले पुस्तिकामा प्रस्तुत विधि र औजारहरु बुझ्न र प्रयोग गर्न सकून् भन्ने हो। यस पुस्तिकाले प्रयोगकर्ता, सहयोगी र समुदायको क्षमता वढाउने प्रयास गरेको छ।
Author:
Language: Nepali
Pubished By: नेपाल सरकार संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
Pubished date: January 2020

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Comments

Do you have any question?