Comments (0)

समुदायका लागि बाढी उत्थानशीलता मापन (एफ.आर.एम.सी)

यस दस्तावेजले समुदायका लागि बाढी उत्थानशीलता मापन (एफ.आर.एम.सी) को अवधारणा र ढाँचा बारे जानकारी प्रदान गर्दछ साथै प्रयोग गरिने सफ्टवेयर र यसको व्यावहारिक प्रयोग बारे स्पष्ट पार्दछ । जुरिच बिमा समूहले आरम्भ गरेको विश्वव्यापी बाढी उत्थानशीलता कार्यक्रमको प्रथम पञ्च वर्षीय चरणमा एफ.आर.एम.सी नौ देशका ११० भन्दा बढी समुदायहरुले लागू गरेका थिए । कार्यक्रमको प्रथम चरणमा संकलन गरिएका १२ लाख ५० हजार भन्दा बढी डाटा पोइन्टहरुले एफ.आर.एम.सी को ढाँचा र उपकरण दुबैलाइ सुधार गर्न र यसको प्रयोगलाई थप सहज बनाउन मद्धत पुग्यो । यस विश्वव्यापी सहकार्य मार्फत हामी अहिले अन्यलाई पनि एफ.आर.एम.सी प्रयोग गर्न आमन्त्रण गर्न सक्छौं; त्यसैले यदि तपाईंको समुदायमा बाढी उत्थानशीलता मापन गर्न आवाश्यक छ भने एफ. आर.एम.सी ले प्रदान गर्न सक्ने सेवा र सुचना बारे थाहा पाइराख्नुहोस् वा थप जानकारीको लागि तपाई हामीलाई info@floodresilience.net सम्पर्कगर्न सक्नुहुन्छ।
Author: Zurich Flood Resilience Alliance
Language: Nepali
Pubished By: ZFRA
Pubished date: 2019

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Comments

Do you have any question?