Comments (0)

स्थानीय विपद् जोखिम व्यवस्थापन तथा जलवायु अनुकूलन योजना

नेपाल सरकारले स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउन, अनुकूलित क्षमता वृद्धि र समानुकूलन बढाउन राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम (नापा) २०६७, जलवायु परिवर्तन नीति २०६७ र स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना (लापा) को राष्ट्रिय संरचना २०६८, स्थानीय विपद् जोखिम व्यवस्थापन योजना तर्जुमा निर्देशिका २०६८ एवं वातावरणमैत्री स्थानीय शासनको प्रारूप २०७० मार्फत स्थानीय अनुकूलनलाई प्राथमिकता दिइरहेको सन्दर्भमा कैलाली जिल्लाको सङ्कटासन्न अवस्थामा रहेको यस पथरैया गाविसले स्थानीय सरोकारवालाहरूको सहमतिमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ अनुकूल हुने गरी स्थानीय विपद् जोखिम व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना २०७१ तयार पारिएको छ । यस प्रकृयालाई मूर्त रूप दिन USAID को अािर्थक सहयोग र केयर नेपाल हरियो वन कार्यक्रम, सामुदायिक वन उपभोक्ता जिल्ला महासंघ, कैलाली तथा विज्ञ परामर्शदाताहरूको सहजीकरणमा पथरैया गाविसको नेतृत्वमा गठित जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा विपद् व्यवस्थापन समन्वय समितिको समन्वयमार्फत सम्भव भएको हो । सङ्कटासन्नता र अनुकूलनका मुख्य पक्षहरूलाई विश्लेषण गर्ने क्रममास्थानीय विपद् जोखिम व्यवस्थापन योजना रणनीति २०६८ र स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना (लापा) २०६८ मा उल्लेख भए अनुरूपका प्रक्रिया, विधि तथा औजारहरू नै अवलम्बन गरेर यस कार्ययोजना तयार पारिएको हो ।
Author:
Language: Nepali
Pubished By: पथरैया गाउँ विकास समिति, कैलाली
Pubished date: 2014

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Comments

Do you have any question?