Comments (0)

हे बनाउनका निम्ति लुसर्नन अल्फाल्फा घाँस खेती प्रविधि

अल्फा अल्फा वा लसुर्न ( Medicago sativa L) एउटा महत्वपुर्ण घाँस बाली हो । यसलाई घााँसको रानी पनि भनिन्छ। यसको जरा गहिरो जाने हुनाले सुख्खा तथा सिचाँइको सुबिधा भएको स्थानमा पनि खेती गर्ने गरिन्छ । हे तथा साइलेज बनाउन उपयुक्त र पोषिलो हुनुको साथै ३–४ वर्षसम्म लगातार उत्पादन दिने र पशहुरुलाई स्वादिलो पनि हुने भएकाले यसको महत्व बढी छ । यस ज्ञान सामग्रिमा हे बनाउनका निम्ति लुसर्नन अल्फाल्फा घाँस खेती प्रविधि बारेमा जानकारी समावेश गरिएको छ।
Author:
Language: Nepali
Pubished By: Practical Action, Nepal
Pubished date: 2018

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Comments

Do you have any question?