Comments (0)

2077 मनसुनको पहिलाे १५ दिने लेखाजोखा

नेपालमा सामान्यतय असारको पहिलो साताबाट मनसुन सुरु हुने गर्दछ । यस वर्ष जेठको अन्तिम साता देखि नै मनसुन सुरु भईसकेको छ । यस दस्तावेजले मनसुनको पहिलो साताको लेखाजोखा तथा यसका विभिन्न असरहरुको विशेषत मानविय क्षतिको सख्ंयात्मक हिसाब प्रस्तुत गरेको छ ।
Author: National Disaster Risk Reduction and Management Authority
Language: Nepali
Pubished By: National Disaster Risk Reduction and Management Authority (NDRRMA)
Pubished date: June 2020

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Comments

Do you have any question?