A healthy community (एक स्वस्थ समुदाय)

यस भिडियोले चितवन जिल्लाको एक समुदाय बाग बजारमा आएको परिवर्तनलाई देखाएको छ। पछिल्लो चार वर्षमा, हरेक घरले शौचालयको निर्माण गरी प्रयोग गरेको छ। यसको साथै समुदायले अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तनहरु जस्तै सुरक्षित खानेपानी, सरसफाइको अभ्यास, उचित फोहोर व्यवस्थापन, र राम्रो भान्सा व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ। फलस्वरूप, यो समुदायको नेपाल पहिलो स्वस्थ समुदाय रूपमा घोषणा गरिएको छ।
Author: Practical Action
Language: Nepali
Pubished By: Nepal
Pubished date: 2013

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Comments

Do you have any question?