Comments (0)

Avoiding a perfect storm: COVID-19 and floods in Nepal

यो अध्ययन “कोभिड–१९ र बाढीको प्रकोप : मिश्रीत जोखिमको रोकथाम”, बैतडी, बर्दिया, डडेल्धुरा, कैलाली र कन्चनपुर जिल्लामा गरि ४६ वटा सामुदायिक विपद व्यवस्थापन समिति लक्षित गरिएको थियो । पाँच वटा जिल्लाका ४६ वटा समुदायमा कुल २७,६७६ जनसंख्याको बसोबास रहेको छ । नेपालमा सामुदायिक विपद व्यवस्थापन समितिले स्थानीयवासी संगको अत्यन्तै निकट सहकार्यमा प्रकोप व्यवस्थापन सम्बन्धी क्रियाकलाप संचालन गर्ने संरचनाको रूपमा काम गर्दछन् । बैशाख २३ देखि जेष्ठ २ गते सम्म सा.वि.व्य.सका प्रतिनिधिहरूसंग प्रश्नावलीमा आधारित टेलिफोन अन्तवार्ता गरि अध्ययन सम्पन्न गरिएको थियो । मर्सी कोर र प्राक्टिकल एक्सनका परियोजना कार्यान्वयन क्षेत्रमा पर्ने सा.वि.व्य.सहरूको छनोट भौगोलिक तथा अर्थ–सामाजिक अवस्थाको साथै यस संकटको समयमा अन्तर्वाताको लागि उनीहरूको उपलब्धताको आधारमा गरिएको थियो ।
Author: Okura, Yoko; Neupane, Sajan; Rana, Bikram
Language: Nepali
Pubished By: Zurich Flood Resilience Alliance
Pubished date: June 2020

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Comments

Do you have any question?