Building Disaster Resilient Communities in Koshi Basin, Nepal (विपद् उत्थानशिल समुदायको निर्माण,कोशी बेसिन, नेपाल)

यस भिडियोले नेपाल रेडक्रस सोसाईटी र रेडक्रसको अन्तराष्ट्रिय समाजद्वारा कोशी वेसिन क्षेत्रमा संचालन भएको कार्यक्रमहरुलाई प्रस्तुत गरिएको छ ।समुदायमा अाधारित वाढी उत्थानशिल कार्यक्रम नेपालको ५ जिल्लाका २५ समुदायको २८००० सदस्यहरुलाई लक्षित गरी संचालन गरिएको थियो ।सन् २०१३ देखि २०१६ सम्म संचालन गरिएको यस कार्यक्रम फ्लागसिप ४ को उत्थानशिलताका ९ अाधारभुत विशेषताहरुमा अाधारितरहि संचालन गरिएको थियो ।
Author:
Language: Nepali
Pubished By:
Pubished date: February 2017

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Comments

Do you have any question?