Comments (0)

FRMC Fjalor

Përkufizimet e paraqitura më poshtë kanë të bëjnë me mënyrën se si përdoren këto terma në Matjen e Aftësisë Ripërtëritëse për Përmbytjet në Komunitete (FRMC). Përkufizimet janë zhvilluar nga partnerët e Aleancës së Zyrihut për Aftësinë Ripërtëritëse për Përmbytjet nga burime të ndryshme, përfshirë terminologjinë e UNISDR.
Author: Zurich Flood Resilience Alliance
Language: Other
Pubished By: Zurich Flood Resilience Alliance
Pubished date: November 2020

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Comments

Do you have any question?