Comments (0)

Matja e Aftësisë Ripërtëritëse për Komunitetet (FRMC)

Ky dokument jep detaje mbi strukturën konceptuale rreth Matjes së Aftësisë Ripërtëritëse në Përmbytje për Komunitetet (FRMC) dhe shpjegon se si zbatohet praktikisht, duke përfshirë edhe programin e përdorur. Mbi 110 komunitete në nëntë vende morën pjesë në hartimin e FRMC në fazën e parë pesëvjeçare të Aleancës së Zyrihut për Aftësinë Ripërtëritëse për përmbytjet. Aleanca mblodhi mbi 1.25 milionë pika të dhënash, të cilat i ka përdorur për të përmirësuar dhe avancuar FRMC më tej, duke e rafinuar si strukturën ashtu edhe aplikacionin për qasje më të lehtë në përdorim. Si aleancë ne mund të ftojmë të tjerët të përdorin FRMC: pra nëse komuniteti juaj ka nevojë të masë aftësinë ripërtëritëse në përmbytje shikoni çfarë ofron FRMC ose mund të na kontaktoni ne për më shumë informacion. info@floodresilience.net
Author:

Zurich Flood Resilience Alliance

Language: Other
Published By: ZFRA
Published date: 2019

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Comments

Do you have any question?