Talk of the Town – कसरी गर्छन बाढी प्रभावित क्षेत्रको जनताले आफ्नो जिउधनको सुरक्षा

पूर्वसुचना प्रणालीको प्रभावकारीता सुनिश्चित गर्न कृत्रिम घटना अभ्यास गरी भएका कमीहरुलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक हुन्छ। यस भिडियोमा कर्णाली नदीको अासपासमा रहेको समुदायहरुले बाढीको समयमाआफ्नो जिउधनको सुरक्षा कसरी गर्दछन भन्ने देखाईएको छ ।
Author:
Language: Nepali
Pubished By:
Pubished date: February 2017

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Comments

Do you have any question?