Comments (0)

Tsanangudzo dzemazwi

Tsananguro idzi dzakapihwa pazasi dzinoenderana nemashandisirwo anoitwa mazwi aya muchirongwa chekuyera kushinga kwenharaunda kubva mumafashama cheFRMC. Tsanangudzo dzakagadzirwa neboka reZurich Flood Resilience Alliance dzichitorwa kubva kwakasiyana siyana, kusanganisira kubva kutsananguro dze boka reUNISDR.
Author: Zurich Flood Resilience Alliance
Language: Other
Pubished By: Zurich Flood Resilience Alliance
Pubished date: July 2021

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Comments

Do you have any question?